Polski Biznes

Zgoda Spółdzielnia Inwalidów

95-050 Konstantynów Łódzki ul. 8-go Marca 1

tel.: 042 211-16-42, 211-11-62 - sekretariat; 211-18-26 - dz. handlowy

fax: 211-16-42


rok założenia firmy: 1951

PLEN

NIP: 724-000-10-08

Certyfikaty: Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2002
Fair Play - 2002,2003,2004,2005,2006,2007

Nagrody:
I Nagroda Ministra Gospodarki i Pracy - Pracodawca-Organizator Bezpiecznej Pracy 2003

Znaki:
CE

Obszar działalności firmy:
Polska


Ilość pracowników: powyżej 100

Zgoda Spółdzielnia Inwalidów

Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Konstantynowie Łódzkim powstała 2.01.1951 roku. Podstawowym celem Spółdzielni była i jest działalność produkcyjna uwzględniająca proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od 1984 roku Spółdzielnia posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudnia około 400 osób w tym 70% osób niepełnosprawnych. Przez cały okres działalności produkcja Spółdzielni związana jest z branżą włókienniczą począwszy od tkactwa do dziewiarstwa, konfekcji, produkcji i przetwórstwa włóknin. Od lat 70-tych profil produkcji ukierunkowany był na wytwarzanie wyrobów z dziedziny ochron indywidualnych i wyrobów zawodowych.

Spółdzielnia pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem. Działalność gospodarcza Spółdzielni integralnie związana jest z kompleksową rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Posiadamy własną Przychodnię Rehabilitacyjną która jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i poza zabezpieczeniem opieki pracownikom Spółdzielni świadczy usługi na rzecz mieszkańców miasta. Od 1992 roku jako jeden z pierwszych w kraju funkcjonuje przy Spółdzielni Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 osób niepełnosprawnych. Przez ponad 50 lat istnienia Spółdzielnia realizuje swoje cele na rzecz osób niepełnosprawnych.